Ziekte en ongevallen

Als uw kind ziek is en niet op het kinderdagverblijf kan komen, willen wij graag dat u ons hier voor 9.00 uur van op de hoogte stelt. Een ziek kind hoort niet in een drukke omgeving en is dan liever bij papa of mama. De leidster moet haar aandacht immers over alle kinderen verdelen. 

Ziekte en ongevallen

Wordt uw kind tijdens zijn verblijf bij ons ziek, dan nemen we direct contact met u op en vragen wij u hem of haar op te halen. Daarom is het van groot belang dat u te allen tijde telefonisch goed te bereiken bent of dat wij contact kunnen opnemen met een door u aangewezen persoon.

Onder ziekte verstaan wij:

  • na meting met een temperatuur van 38.5 graden;

  • een kind dat het plotseling benauwd krijgt;

  • een kind dat bewusteloos raakt of niet meer op aanspreken reageert;

  • een kind met plotselinge hoge koorts;

  • drie diarreeluiers;

  • ongevallen.

Neem contact op

Tel: 020 – 755 79 73
E-mail: info@kdv-fantasieland.nl

Contactgegevens

KDV
Witte de Withstraat 136
1057 ZJ Amsterdam

KDV
Overtoom 215
1054 HV Amsterdam

BSO
Jan van Galenstraat 181
1056 BS Amsterdam

Tel: 020 – 755 79 73
E-mail: info@kdv-fantasieland.nl

Volg ons op social media