Pedagogisch beleid

We beschikken over een uitgebreid pedagogisch beleidsplan. U kunt dit plan inzien op de vestiging. Kinderdagverblijf Fantasieland biedt kinderen een veilige plek aan. We willen ouders graag het vertrouwen geven dat ze hun kind met een gerust hart bij ons kunnen achterlaten. Door een woonkamersfeer te creëren voelt het kind zich bij ons thuis. We bieden niet alleen opvang aan, maar geven ook verantwoorde begeleiding en opvoeding aan het kind.

Het beleid

Dit beleidsstuk gaat in op het pedagogisch kader van ons kindercentrum, de ideeën die we nastreven en hoe we willen bijdragen aan de ontwikkeling voor de leeftijd 4 tot 13 jarigen. Kinderen willen graag leren hoe de wereld om hen heen in elkaar zit. Het is onze taak om hen daarin te begeleiden. Ons uiteindelijk doel is dat we kinderen mee helpen ontwikkelen tot sociale zelfstandige mensen. Daarnaast zien we ons zelf als opvoedingspartner van de ouder en zullen er altijd naar streven om goed met de ouder te kunnen samenwerken door wederzijdse informatie en advisering.

Wij streven ernaar om een kwalitatief goede kinderopvang aan te bieden. Van verzorging, zoals het aanbieden van een warme, zelfgemaakte maaltijd (5 x in de week) tot pedagogische ontwikkelingsgerichte activiteiten voor het kind.

Onze pedagogische uitgangspunten en houding

  • Wij benaderen kinderen met respect. Het luisteren naar kinderen maar ook kijken hoe kinderen zich voelen en zich gedragen.
  • Wij gaan uit van een positieve benadering naar het kind toe (complimenten geven in plaats van straffen).
  • Kinderen moeten plezier hebben op het kindercentrum en zich prettig voelen.
  • Wij bieden kinderen een huiselijke en warme sfeer.
  • Wij geven de kinderen individuele aandacht.
  • Kinderopvang biedt niet alleen veilige en verantwoorde opvang maar ook opvoeding. De pedagogisch medewerkers zijn medeopvoeders. Wij willen kinderen ruimte geven om zich te ontwikkelen tot open, evenwichtige en zelfstandige mensen.

Wij streven ernaar om een kwalitatief goede kinderopvang aan te bieden. Van verzorging, zoals het aanbieden van een warme, zelfgemaakte maaltijd (5 x in de week) tot pedagogische ontwikkelingsgerichte activiteiten voor het kind.

Pedagogische opvattingen

Een verticale groep heeft zowel voor- als nadelen, hier zijn wij ons van bewust en wij maken zoveel mogelijk gebruik van de voordelen. Een verticale groep vergt bijvoorbeeld meer energie en flexibiliteit van de pedagogisch medewerkers, maar vormt een grote meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen. Om de voordelen van een verticale groep te stimuleren werken bij Fantasieland uitsluitend goed opgeleide en enthousiaste pedagogisch medewerkers. Door de groepen klein te houden en te werken volgens een goede planning hebben kinderen veel profijt van onze werkwijze.

Activiteiten

Onze pijlers zijn creativiteit, natuur en ontdekken. We hebben dan ook een groot aanbod  zoals workshops. Vanaf 8 jaar hebben we voor de kinderen een eigen hoek om te relaxen waarbij de Wii of gamen beperkt ingezet worden. Onze focus ligt meer op sociale activiteiten. Fantasieland leert het kind zowel zelfstandig als sociaal te zijn in een multiculturele samenleving. Heel belangrijk voor ons is dat kinderen respect hebben voor de natuur, mens en dier. We zullen hier speciale activiteiten voor aanbieden zoals dieren op de opvang (een insectenhotel) en een moestuin. Elke maand hebben we een thema:  Waar komt het vandaan? Bijvoorbeeld waar komt melk vandaan of wat gebeurt er als je water met zand mengt en wat kunnen we ermee. Waar komt glas vandaan. Dit gebeurt in onze ontdekruimte.

Vaardigheden

Elk kind heeft een innerlijke drang om zelfstandig te willen worden, maar het kind heeft ook grenzen nodig. Binnen de kaders van begeleiding en het stellen van regels kunnen kinderen activiteiten uitvoeren en leren hoe ze hun emoties kunnen uiten, benoemen en ermee om leren gaan. Tijdens het spel hebben de kinderen contact met elkaar. Samen met andere kinderen leren ze sociale vaardigheden zoals elkaar helpen, het principe van geven en nemen, contacten met anderen en het maken van vriendschappen, het hebben van conflicten en oplossingen bedenken en het delen met elkaar. Daarnaast leren kinderen om rekening met elkaar te houden. Kinderen krijgen deze vrijheid zolang ze de vrijheid van anderen niet belemmeren en zich aan de regels houden.

Het onderzoek van de NCKO naar sociale competentie en invloed van kwalitatieve kinderopvang leidt tot de volgende conclusie: een hogere proceskwaliteit (kwaliteit van het feitelijke zorg- en opvoedingsproces van een kinderdagverblijf), hangt samen met een grotere sociale competentie bij de betreffende kinderen (NCKO, 2007).

Met ander woorden: een kinderdagverblijf met aandacht voor de zorg en ontwikkeling van kinderen heeft een positief effect op de sociale vaardigheden van kinderen.

Klik hier voor het volledig pedagogisch beleid: PDF Pedagogisch beleid

Gegevens

Kinderdagverblijf Fantasieland
Kvk 50234633
LRK  202308601
NL85ABNA0417693931

Klik hier om uw kind in te schrijven.

 

Neem contact op

Tel: 020 – 755 79 73
E-mail: info@kdv-fantasieland.nl

Contactgegevens

KDV
Witte de Withstraat 136
1057 ZJ Amsterdam

KDV
Overtoom 215
1054 HV Amsterdam

BSO
Jan van Galenstraat 181
1056 BS Amsterdam

Tel: 020 – 755 79 73
E-mail: info@kdv-fantasieland.nl

Volg ons op social media