Plaatsingsbeleid en tarief

Aanmelding

Aanmelden kan door het inschrijfformulier volledig in te vullen via de website. Na inschrijving komt uw kind bij ons op de wachtlijst te staan. Zodra er een passende plaats vrijkomt (dit kan al snel), nemen we contact met u op. Plaatsing geschiedt op basis van inschrijvingsdatum.

Aanmelding

De uurprijs (2022) is voor BSO Fantasieland 8,20 euro. U kunt een vergoeding krijgen van de belastingdienst (tot 8,46 euro per uur) als u aan de voorwaarden voldoet zie www.toeslagen.nl.

Als er plek is, volgt er een rondleiding en indien u akkoord bent door het tekenen van het contract is de plaatsing definitief. De diensten die we aanbieden zijn VSO en BSO (met of zonder vakantie of alleen vakantieopvang). Voor beide ontvangt u een aparte overeenkomst.

Plaatsing is conform het plaatsingsbeleid mogelijk vanaf 2 tot 5 vaste dagen per week. In overleg met de ouders worden de plaatsingsdagen vastgesteld.

Ouders nemen een contract af voor 52 weken.

Bekijk hier de tarieven.

Intakeprocedure

Als uw kind geplaatst is op onze BSO, worden u, de ouders/verzorgers (in het vervolg spreken we van ouders) van te voren uitgenodigd door de directeur of medewerker voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden de ouders geïnformeerd over het algemeen beleid van ons kinderdagverblijf. Er worden praktische afspraken gemaakt om uw kind te laten wennen voordat de feitelijke opvang begint.

Scholen

We werken samen met een aantal scholen: de Springplank, Rosa Boekdrukkerschool, St. Jan en As Siddieq. We lopen samen met de kinderen naar de opvang. Alle pedagogisch medewerkers dragen bij het ophalen herkenbare kleding van Fantasieland.

Wenperiode

Op de BSO hebben we 1 wendag voor kinderen tot 8 jaar. Wij halen het kind op bij de school samen met de ouder en ’s avonds wordt het verloop van de wendag direct met de ouders en het kind besproken. Als een kind meer tijd nodig blijkt te hebben om te wennen, dan passen we het wenschema aan. Er is een pedagogisch medewerk(st)er die het startende kind zal begeleiden op deze eerste dag.

Een ouder kind vanaf 8 jaar heeft geen wendag. Het kind krijgt de ruimte om op zijn eigen tempo de groep te verkennen en te ontdekken. Zo krijgt het kind de mogelijkheid om zich geleidelijk vertrouwd te voelen met de nieuwe omgeving. Het kind kan kennismaken met de groep samen met zijn ouder. We maken dan afspraken voor de start.

Openingstijden

Tijdens schoolweken bieden we voorschoolse opvang (geldt alleen voor Admiraal de Ruyterschool) vanaf 07:30 uur voor twee scholen en brengen we uw kind naar school. In de middag halen we de kinderen op van de scholen. We zijn dan open tot 19:00 uur en woensdagen starten we vanaf 12:00 uur tot 19:00 uur.

Dagen ruilen

Incidenteel (met een maximum van 3 x per jaar) is het mogelijk om een dag aan opvang te ruilen dit ook weer alleen op voorwaarde dat de Pkr niet overschreden wordt. Voorbeeld: u neemt contractueel een dag af maar die week wilt u liever een andere dag. Dan dient u dit minimaal 1 week van te voren per mail aan ons door te geven, zodat we kunnen kijken of het kan. Ruilen kan alleen in dezelfde maand. U hoeft hiervoor geen formulier te ondertekenen.

Op de studiedagen van de scholen zijn we open van 08:00 – 19:00 uur. De kosten hiervoor worden apart in rekening gebracht. We bieden 52 weken opvang behoudens officiële vrije dagen. U kunt dus het hele jaar gebruik maken van de dagen die u afneemt. In de vakantieweken zijn we open vanaf 08:30 tot 19 uur.

Aanvraag extra opvang

Het kan voorkomen dat u onverwacht opvang op een andere dag nodig heeft dan contractueel is afgesproken. U kun deze extra opvangen aanvragen met een formulier. Afhankelijk van de PKr zullen we uw verzoek beoordelen. U ontvangt dan een schriftelijke goed- of afkeuring van uw verzoek.

Deze uren zullen dan de eerstvolgende maand in rekening worden gebracht.

 

Neem contact op

Tel: 020 – 755 79 73
E-mail: info@kdv-fantasieland.nl

Contactgegevens

KDV
Witte de Withstraat 136
1057 ZJ Amsterdam

KDV
Overtoom 215
1054 HV Amsterdam

BSO
Jan van Galenstraat 181
1056 BS Amsterdam

Tel: 020 – 755 79 73
E-mail: info@kdv-fantasieland.nl

Volg ons op social media