Veiligheid & Gezondheid

Bij Fantasieland staat de veiligheid en gezondheid van de kinderen voorop. Wij houden ons aan de eisen van de GGD. We werken aan de hand van protocollen en werkinstructies. Dit doen wij om kinderen het minst risico te laten lopen. Eén keer in de 2 maanden is er een overleg om de werkinstructies na te lopen. Waarna het eventueel verbeterd kan worden. De risico inventarisatie wordt elk jaar opnieuw gedaan. Mochten wij tussentijds iets tegenkomen, dan passen wij dit meteen aan.

Pedagogisch medewerkers mogen kinderen alleen meegeven aan ouders/verzorgers, mits de ouders dit van te voren doorgeven en tekenen. Indien dit op het laatste moment gebeurt, wordt er ter controle gebeld met de ouder.

Informatie over de algemene voorwaarden van Fantasieland, het pedagogisch beleidsplan, het klachtenreglement, het reglement oudercommissie en de informatiebrochure zijn op locatie ter inzage op te vragen.

Bij Fantasieland is Nederlands de voertaal, dit wil zeggen dat er op de groepen onderling, met kinderen en met ouders Nederlands wordt gesproken.