Continuïteit

Bij Fantasieland worden kinderen in een verticale groep opgevangen. Een voordeel van een verticale groep is continuïteit; kinderen hebben langer de tijd aan elkaar en aan pedagogisch medewerker te wennen.

Jong leert van oud

Kinderen van verschillende leeftijd kunnen goed van elkaar leren. De jongste kinderen leren bijvoorbeeld van de oudsten en de oudste kinderen leren rekening te houden met de jongsten. Zo ontwikkelen zij hun zorgzaamheid en een liefdevolle omgang. Het naar het toilet gaan van de oudste, stimuleert de jongste dit ook te doen. In een verticale groep kunnen kinderen zich aan elkaar optrekken en nemen ze gedragsregels over zoals handen wassen en opruimen.

Kleine groepen

Een verticale groep heeft zowel voor- als nadelen, hier zijn wij ons van bewust en wij maken zoveel mogelijk gebruik van de voordelen. Een verticale groep vergt bijvoorbeeld meer energie en flexibiliteit van de pedagogisch medewerkers, maar vormt een grote meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen. Om de voordelen van een verticale groep te stimuleren werken bij Fantasieland uitsluitend goed opgeleide en enthousiaste pedagogisch medewerkers. Door de groepen klein te houden en te werken volgens een goede planning hebben kinderen veel profijt van onze werkwijze.

Peuters

Voor de oudste peuters hebben wij een plek gecreëerd, waar zij -als de baby’s slapen- met werkjes aan de slag gaan. Plakken, knippen, puzzelen, sorteren, met taal bezig zijn, kortom voorbereiden op vaardigheden die zij goed kunnen gebruiken als zij naar de basisschool gaan. Wij zorgen dat er voor alle leeftijden een aanbod van materiaal is en er activiteiten zijn, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Klik hier voor ons activiteiten aanbod.

Baby’s 

Wij vinden het belangrijk dat er op de verticale groep rekening wordt gehouden met de allerjongste baby’s, dat hen een veilig plekje geboden wordt. Dit doen we door middel van een hoge box en een hoekje dat afgeschermd kan worden.

 

Neem contact op

Tel: 020 – 755 79 73
E-mail: info@kdv-fantasieland.nl

Contactgegevens

KDV
Witte de Withstraat 136
1057 ZJ Amsterdam

KDV
Overtoom 215
1054 HV Amsterdam

BSO
Jan van Galenstraat 181
1056 BS Amsterdam

Tel: 020 – 755 79 73
E-mail: info@kdv-fantasieland.nl

Volg ons op social media