GGD Inspectierapporten

De GGD is de instantie die kinderdagverblijven controleert op de naleving van de wetgeving voor de kinderopvang.

Afhankelijk van de status van het kinderdagverblijf komt de GGD jaarlijks een onaangekondigde inspectie doen. Hier wordt op diverse punten geïnspecteerd. Er wordt o.a. geïnspecteerd op het gebied van veiligheid, gezondheid, pedagogisch klimaat, gekwalificeerd personeel en accommodatie. Daarnaast wordt er ook een controle gedaan op de administratieve bedrijfsvoering zoals protocollen, handboeken e.d.

De inspectierapporten van de GGD zijn voor iedereen mogelijk om in te zien. Om de inspectierapporten van Fantasieland in te kijken klikt u op het logo van de GGD.

Inspectierapport