VEELGESTELDE VRAGEN

Hieronder staan de meest gestelde vragen aan Kindercentrum Fantasieland.
Als u nog andere vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

 

1. Is kindercentrum Fantasieland geregistreerd in het Landelijk register voor de Kinderopvang en peuterspeelzalen?

Ja. Kindercentrum Fantasieland is geregistreerd bij het Landelijke register voor de kinderopvang en peuterspeelzalen. Het bewijs van registratie kunt u bij ons opvragen.

Klik hier voor het bewijs van registratie.

2. Ik wil mijn kind graag bij kindercentrum Fantasieland aanmelden, wat moet ik doen?

Voor inschrijving, vragen en informatie over onze opvang kunt u terecht bij de directie van Fantasieland. Belt u even en we maken een afspraak. Ons telefoonnummer is 020-7557973.

Klik hier om uw kind online aan te melden.

3. Kan je een afspraak maken voor een rondleiding bij Kindercentrum Fantasieland?

Ja natuurlijk kan je een afspraak maken voor een rondleiding of een oriënterend gesprek onder het genot van een bakje koffie.

Klik hier om een afspraak te maken.

4. Zijn er bij kindercentrum Fantasieland ook intakegesprekken en kennismakingsgesprekken?

Ja, nadat Kindercentrum Fantasieland uw aanvraag heeft ontvangen, zal er contact opgenomen worden met u om een intakegesprek in te plannen.
Tijdens dit gesprek zullen wij elkaar informeren over hoe we met zaken omgaan en hoe het met uw kind gaat. U zult kennis maken met onze pedagogische medewerkers. We zullen dan ook de wendagen met u inplannen.

Wij houden afhankelijk van de situatie de kinderen een wenperiode aan van 2-4 weken.

Als uw kind geplaatst is op onze BSO, worden u, de ouders/verzorgers van te voren uitgenodigd door de directeur of medewerker voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden de ouders geïnformeerd over het algemeen beleid van onze BSO. Er worden praktische afspraken gemaakt om uw kind te laten wennen voordat de feitelijke opvang begint.

5.Waar kan je contact gegevens kindercentrum Fantasieland vinden?

De contact gegevens van Kindercentrum Fantasieland kunt u terugvinden onderaan elke pagina of op onze contactpagina.

6. Krijg ik op de inschrijving een bevestiging?

U ontvangt een ontvangstbevestiging.

7. Wordt er met opvangcontracten gewerkt bij kindercentrum Fantasieland?

Ja, we werken met een contract. In dit contract staan de bepalingen en gegevens omtrent dagen en kosten.

8. Hanteert kindercentrum Fantasieland ook een opzegtermijn

Wettelijk is er 1 maand opzegtermijn voor de kinderopvang.

9. Welke opvangvormen worden door kindercentrum Fantasieland aangeboden?

– Hele- of halve dagopvang
– Reguliere dagopvang
– Buitenschoolse opvang
– Flexibele opvang
– Combinatie van reguliere- en flexibele opvang
– Het afnemen van extra dagen

10. Werkt kindercentrum Fantasieland in verticale – of horizontale groepen?

Bij Fantasieland worden kinderen in een verticale groep opgevangen op het dagverblijf.

De voordelen hiervan zijn:

 • continuïteit: de kinderen blijven langer bij elkaar en bij dezelfde pedagogisch medewerkers.
 • de jongste kinderen leren van de oudste en de oudste kunnen leren rekening met de jongste te houden, dus zorgzaam te zijn.
 • het naar het toilet gaan van de oudste, stimuleert de jongste om dit ook te gaan doen.
 • kinderen kunnen zich aan elkaar optrekken, nemen gedragsregels over zoals bijv. handen wassen en opruimen.

11. Werken er bij kindercentrum Fantasieland gediplomeerde en ervaren pedagogische medewerkers?

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie in overeenstemming met de C.A.O. kinderopvang. Tevens zijn zij in het bezit van een geldige verklaring omtrent gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële documentatie op het moment dat zij met hun werkzaamheden bij ons starten. Dit laatste geldt ook voor eventuele stagiaires en de directie.

  12. Wat voor soort voedsel krijgen de kinderen bij kindercentrum Fantasieland?

  Bij Fantasieland krijgen de kinderen gezonde en biologische voeding op vaste moment. Om de sociale aspecten van het eten te ondersteunen, zitten de medewerkers ook aan tafel om het goede voorbeeld te geven en worden er liedjes gezongen.

  Wij proberen de kinderen op een jonge leeftijd al bewust te maken hoe belangrijk gezond voedsel is en daarom beperken wij voedsel met teveel suikers zoals snoep, ongezonde koekjes. en limonade drankjes.

  Lees hier alles over ons voedsel aanbod en hier het voedselbeleid.

  13. Kan mijn kind ook eigen voedsel meenemen naar kindercentrum Fantasieland?

  Wij hechten veel waarde aan de sociale gedrag en structuur van het eetpatroon van uw kind en vinden daarin dat kinderen geen eten van huis uit kunnen meenemen, behalve dan voor de jongste baby’s omdat hun voeding bestaat uit borstvoeding of flesvoeding. Moeders kunnen borstvoeding meegeven voor hun kind.

  14. Kan mijn kind ook eigen voedsel meenemen naar kindercentrum Fantasieland?

  Dat is niet nodig, want we hebben alles wat een kind nodig kan hebben.

  15. Worden de luiers door kindercentrum Fantasieland verzorgd of moeten de ouders deze meenemen?

  De luiers worden vergoed door Fantasieland

  16. Zijn er ook lichamelijke oefeningen bij kindercentrum Fantasieland voor de fysieke ontwikkeling van de kinderen?

  De fysieke en lichamelijke gesteldheid naast de motoriek van uw kind proberen wij zoveel mogelijk te stimuleren aan de hand van activiteiten, zoals; dansen, hinkelen, fietsen, knippen, tekenen en vouwen.

  17. Is mijn kind verzekerd bij kindercentrum Fantasieland?

  Ja uw kind is WA verzekerd.

  18. Wat doet kindercentrum Fantasieland als gedurende de dag een kind ziek wordt?

  Bij Kindercentrum Fantasieland hebben we een ziektebeleid. We volgen het protocol en handelen daarnaar.

  19. Is kindercentrum Fantasieland open in vakantie periodes en feestdagen?

  Alleen op officiële feestdagen zijn we gesloten.

  20. Is kindercentrum Fantasieland aangesloten bij geschillencommissie voor kinderopvang?

  Ja. Fantasieland is aangesloten bij de Geschillencommissie voor de kinderopvang.

  De Geschillencommissie
  Postbus 90600
  2509 LP Den Haag
  Bel: 070 310 53 10.

  21. Wat zijn de kosten van de kinderopvang bij kindercentrum Fantasieland?

  Bekijk onze tarievenpagina, hier vindt u alle informatie over de tarieven.

  22. Kan je bij kindercentrum Fantasieland kinderen op uur of dagdelen laten opvangen?

  Een dagdeel kan wel, maar per uur kan niet.

  23. Heeft kindercentrum Fantasieland ook een oudercommissie?

  Kindercentrum Fantasieland heeft inderdaad ook een oudercommissie en deze vormt het klankbord van ouders en waarborgt, in nauw contact met de leiding van Fantasieland, de kwaliteit van de dagopvang.

  24. Wordt kindercentrum Fantasieland ook geïnspecteerd door gemeentelijke instanties?

  Fantasieland voldoet aan de regels zoals deze gesteld zijn in de Wet Kinderopvang en aanverwante regelgeving. Jaarlijks controleert de Inspectie van de GGD het kindercentrum voldoet aan het inspectiekader waaronder de uitgevoerde risico-inventarisatie voor gezondheid en veiligheid en actieplannen. Het inspectierapport, de risico inventarisaties veiligheid en gezondheid, de huisregels, protocollen en de actieplannen liggen ter inzage op het kindercentrum.

  Kijk hier naar de inspectierapporten van de GGD

  25. Hoe worden de kosten betaald aan kindercentrum Fantasieland?

  Vaak wordt een groot deel vergoed door de overheid (kinderopvangtoeslag). Een deel komt van de ouder zelf.

  Bekijk hier de tarieven.

  26. Kan ik een klacht indienen als ik ontevreden bent over de verzorging van kindercentrum Fantasieland?

  Het klachtrecht valt onder de Wet kinderopvang. Als kinderdagverblijf trachten we samen met de ouder de klacht intern op te lossen met behulp van de interne klachtenregeling. Lukt dit niet, dan kunt u als ouder bij de geschillencommissie terecht. Het klachtenloket, als voorportaal van de geschillencommissie, geeft ook advies, informatie en biedt mediaton aan.

  Contactgegevens

  KDV
  Witte de Withstraat 136
  1057 ZJ Amsterdam

  KDV
  Overtoom 215
  1054 HV Amsterdam

  BSO
  Jan van Galenstraat 181
  1056 BS Amsterdam

  Tel: 020 – 755 79 73
  E-mail: info@kdv-fantasieland.nl

  Volg ons op social media