Stamgroepen

Met een stamgroep wordt een vaste groep bedoeld. Fantasieland heeft een verticale groep waarvan gebruik gemaakt kan worden. Uw kind komt dus op een vaste groep met vaste pedagogisch medewerkers, want dit bevordert de groepsstabiliteit. We hebben een groep van 4 tot en met 12 jaar.

Max. aantal kinderen: 20 kinderen
Beroepskrachten: 2
BSO Stamgroep Leeftijd: 4-12 jaar

Dagschema schoolweken

06:30 – 09:00 kinderen worden naar school gebracht door ons

14:15 kinderen worden van school gehaald of om 15:15 uur

15:30 spelen en naar buiten

16:30 warme maaltijd (halal) en drinken

17:00 vrij spel/activiteiten

19:00 BSO sluit haar deuren

Dagschema voor de woensdag

06:30 – 09:00 kinderen worden naar school gebracht door ons

12:00 de kinderen worden van school gehaald

12:30 warme maaltijd (halal) en drinken

13:00 vrij spel/activiteiten/buiten spelen

19:00 BSO sluit haar deuren

Algemene huisregels

 • Er wordt niet gerookt in en om het gebouw.

 • Tassen niet onbeheerd achterlaten.

 • Kinderen mogen alleen naar buiten toe op het afgesloten speelterrein, maar niet naar het plein.

 • Koorden aan kleding worden niet toegestaan.

 • Bij het te laat ophalen van uw kind wordt u hierop aangesproken.

 • Zolang de ouder(s) aanwezig zijn op de groepen zijn ze zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.

 • Als uw kind incidenteel later/eerder opgehaald of gebracht zal worden dan normale tijden, vragen wij u dit door te geven aan de pedagogisch medewerker.

 • Kinderen worden alleen aan de ouder(s)/ verzorger(s) meegegeven, tenzij bij de pedagogisch medewerker/leidinggevende weet dat iemand anders uw kind komt halen.

 • Als kinderen alleen naar huis mogen, dan dient u een formulier hiervoor te ondertekenen.

 • Wanneer uw kind ziek is, een dag niet komt of later komt, vragen wij u dit voor 9:30 uur aan ons door te geven.

 • Als ouder(s)/verzorger(s) niet op hun gebruikelijke telefoonnummer te bereiken zijn willen wij graag dat u wijzigingen op tijd aan ons doorgeeft.

Bekijk hier het protocollen handboek.

Feestdagen 2024

 • Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024

 • Goede vrijdag: vrijdag 29 maart 2024

 • Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 31 maart en maandag 1 april 2024

 • Koningsdag: zaterdag 27 april 2024

 • Bevrijdingsdag: zondag 5 mei 2024

 • Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024

 • Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 19 mei en maandag 20 mei 2024

 • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): woensdag 25 en donderdag 26 december 2024

 

Neem contact op

Tel: 020 – 755 79 73
E-mail: info@kdv-fantasieland.nl

Contactgegevens

KDV
Witte de Withstraat 136
1057 ZJ Amsterdam

KDV
Overtoom 215
1054 HV Amsterdam

BSO
Jan van Galenstraat 181
1056 BS Amsterdam

Tel: 020 – 755 79 73
E-mail: info@kdv-fantasieland.nl

Volg ons op social media