Huisregels

Huisregels voor een fijne en veilige opvang voor iedereen. Om het voor iedereen zo schoon en veilig mogelijk te houden, verzoeken wij u zich aan een aantal huisregels te houden. Deze huisregels leest u hieronder.

Overschoentjes
Ouders worden verzocht bij het betreden van de groepsruimte de overschoentjes aan te trekken, deze liggen in een mand bij de ingang van de groepsruimte. Deze regel hanteren wij i.v.m. de hygiëne op de opvang.

Sloffen of sokken
Ouders doen zelf de jassen van de kinderen uit, hangen deze op en doen de schoenen van de kinderen uit en trekken de sloffen van de kinderen aan. Uiteindelijk worden de kinderen gestimuleerd om dit zelf te doen. Kinderen kunnen ook op hun sokken naar binnen.

Handtassen buiten bereik van kinderen
Ouders houden hun handtassen buiten bereik van de kinderen, dus niet op de grond. Dit heeft te maken met het feit dat kinderen gemakkelijk sigaretten of medicijnen uit de tassen kunnen pakken.

Het mandje met spulletjes van uw kind
Bij het ophalen van uw kind wordt u verzocht in het mandje van uw kind te kijken. Hier kunnen eventuele brieven en/of tekeningen in liggen. Wij verzoeken u om deze van uw kind mee naar huis te nemen.

Afscheid nemen en het overdracht-schrift
U neemt duidelijk afscheid van uw kind. Eventuele bijzonderheden kunt u in het overdracht-schrift schrijven of aan de pedagogisch medewerker doorgeven.

Buggy’s en kinderwagens
Buggy’s, kinderwagens worden ingeklapt en in de daarvoor bestemde ruimte geparkeerd. Op de opvang zullen de pedagogisch medewerkers u vertellen waar deze ruimte zich bevindt.

Als we ons allemaal aan de regels houden, hebben wij met elkaar een fijne en veilige opvang.