Inschrijving

Voor inschrijving, vragen en informatie over ons opvangaanbod kunt u terecht bij het kantoor van Fantasieland. Belt u even en we maken een afspraak.

Inschrijven: U kunt uw kind al vanaf de 2e maand van uw zwangerschap voor de dagopvang inschrijven. Op het inschrijfformulier vult u de vermoedelijke startdatum in en de dagen dat u opvang nodig heeft. Wanneer uw kind is geboren, neemt u dan even contact met ons op.

Schrijft u uw kind in voor de baby-, dreumes- of peutergroep, dan wordt er meteen gekeken naar uw voorkeur startdatum en naar de plaatsingsmogelijkheid.

Plaatsing
Zodra er een plaats beschikbaar is, nemen wij contact met u op. Er wordt voor u een contract gemaakt met een prijsopgave. Eventueel kunt u geholpen worden met de aanvraag Belastingvergoeding Kinderopvang en bij uw aanvraag bij het DWI. Hebt u (en uw partner) het contract getekend dan ontstaan er wederzijdse verplichtingen en worden de algemene voorwaarden Fantasieland van kracht. U kunt de algemene voorwaarden hier lezen.

Een kind wordt per de 1e of de 16e van de maand geplaatst. De pedagogisch medewerker van de groep waar uw kind wordt geplaatst nodigt u uit voor een kennismakingsgesprek. Zij vertelt u over de gang van zaken op de groep, leidt u rond op de groep en maakt met u een afspraak over de wen periode. Tijdens het kennismakingsgesprek kunt u de pedagogisch medewerker informeren over eventuele bijzonderheden van uw kind.

Nog onduidelijkheden? Bekijk dan hier veelgestelde vragen.