Ouders

Informatie voor ouders

Als ouder wilt u natuurlijk het beste voor uw kind. Fantasieland biedt een dagopvang waar de aandacht voor de unieke eigenschappen van ieder kind centraal staan. Als ouder kunt middels de oudercommissie bijdragen aan de zorg, kwaliteit en activiteiten van Fantasieland. Onderstaand vindt u meer informatie over de oudercommissie en onze klachtenregeling.

De oudercommissie

De oudercommissie vormt het klankbord van ouders en waarborgt, in nauw contact met de leiding van Fantasieland, de kwaliteit van de dagopvang. Bij de inschrijving van uw kind wordt u op de hoogte gesteld van de activiteiten van de oudercommissie. U kunt zich opgeven voor de commissie of aangeven dat u op de hoogte wilt worden gehouden van de activiteiten via mail. Notulen van vergaderingen zijn altijd opvraagbaar en liggen ter inzage op het kantoor van Fantasieland. De oudercommissie komt minimaal ieder kwartaal bijeen, maar heeft zelf de vrijheid vaker bijeen te komen. Tijdens de bijeenkomsten is de vestigingsmanager van Fantasieland aanwezig. Iedere ouder wordt op de hoogte gesteld van de bijeenkomst en krijgt de mogelijkheid deel te nemen. Via de oudercommissie kunt u tevens de veiligheidsrapportage van de GGD inspectie opvragen.

Klachtenregeling

Wat kunt u als ouder doen wanneer u een klacht heeft over een medewerker, een werkwijze, het materiaal waarmee wordt gewerkt of andere zaken? In eerste instantie kunt u contact opnemen met de pedagogisch medewerker van de desbetreffende groep. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de directie. Iedere klacht wordt uiterst serieus genomen en gerapporteerd in een klachtenformulier. Zowel de ouder als de directie ondertekenen dit formulier. Binnen 10 werkdagen wordt de klacht vervolgens afgehandeld.

Mocht u als ouder niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht, dan kunt u zich wenden tot een externe klachtencommissie. Indien u dat wenst, kunt u uw klacht tevens direct voorleggen bij de externe klachtencommissie. Fantasieland is aangesloten bij de Klachtencommissie Kinderopvang, gevestigd in Baarn.

Voor meer informatie over de klachtenregeling, klik hier.

Oudercontacten

Minimaal 1x per jaar wordt er een algemene ouderavond gehouden. Elke week gaat er per mail een nieuwsbrief naar de ouders uit, hierin staan de geplande activiteiten, bijzonderheden, menu enz. Per maand gaat er een nieuwsbrief uit naar de ouders waarin de ”vorderingen”, gebeurtenissen van hun kinderen staan vermeld.