Locatie specifieke maatregelen Kindercentrum Fantasieland KDV

Aangepast op 23 september 2020

Route ophalen en brengen 
We gebruiken onze hoofdingang als entree en uitgang. Wij willen u vragen om rekening te houden met elkaar en geduld te hebben met andere kinderen en ouders. Gefaseerd brengen en halen heeft de voorkeur, echter moeten we in de praktijk ervaren hoe het breng en haalgedrag zal worden. Wij vragen dan ook uw begrip hiervoor. 

Breng- en haalmomenten, contact ouders

 • We organiseren de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. 
 • Kinderen worden door één volwassene gebracht, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken. 
 • Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. via digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen. De ouder mag bij de overdacht van het kind aan de PM’er doorgeven welke wijze van informatieoverdracht de voorkeur heeft.

Om het contact tussen kinderen en ouders en tussen ouders onderling zoveel mogelijk te beperken nemen wij de volgende maatregelen: 

 • Spreiding in haal- en brengmomenten: We willen u verzoeken zoveel als mogelijk buiten de piektijden uw kind te halen en brengen. 
 • Voor de hoofdentree zijn lijnen met tape (1,5m) aangebracht waarachter ouders moeten wachten.
 • De PM’er zal aangeven wanneer u in de entreehal van het kinderdagverblijf naar binnen mag, dat is pas wanneer een andere ouder het pand heeft verlaten.
 • Maximaal één ouder met kind(eren) tegelijk naar binnen;
 • Bij het brengen: De ouder zorgt ervoor dat in de hal de schoenen van het kind in een bak worden gedaan, en de jas in een luizenzak. Vervolgens zet de ouder de zak en de bak met schoenen in de groepsruimte. De PM’er brengt de spullen naar de hal aan de achterkant van het pand.
 • Bij het ophalen: De PM’er zet de schoenenbak en luizenzak bij de hoofdentree neer en brengt het kind naar de entreehal. De ouder kan het kind zelf aankleden en meenemen naar buiten. 
 • Een overdracht van het (jonge) kind van ouder naar pm’er kan plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand: een ouder zal het kind in een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer te leggen en afstand te nemen zodat de pm’er het kind kan oppakken. De emotionele veiligheid dient bovenal te worden gewaarborgd. 


Aantal volwassenen op de groepen
Wij willen het aantal aanwezige volwassenen per groep beperken, dit staat duidelijk omschreven in het algemene beleid omschreven. Omdat wij binnen Fantasieland ook stagiaires hebben, dienen zij zich ook aan alle afspraken te houden, welke wij hebben voorgeschreven. Door het aantal volwassenen te beperken, werken wij met aangepaste werktijden voor stagiaires. Zij zullen in de praktijk, na breng- en voor ophaaltijd niet meer op de groep staan. 

Afstand houden/ gezamenlijke ruimtes
Onderling houden de pedagogisch medewerkers ook rekening met de 1,5 meter afstand. Wij houden rekening met het gebruik van gezamenlijke ruimtes en wisselen pauzes en de pauzeruimtes af. Bij intakegesprekken kiezen we ook voor een plek en tijdstip waarbij we de 1,5 meter in acht kunnen nemen. 

Tijdens de opvang

Tussen personeel en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te nemen. 

We zorgen ervoor dat de (binnen en buiten) ruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat om 1,5 meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Zo delen we de inrichting van de ruimte zoveel als mogelijk in hoeken in en bieden we activiteiten in groepjes onder begeleiding van 1 pm’er aan.

Buiten spelen
We spelen niet meer met alle kinderen tegelijk buiten, maar houden buitenspeeltijden aan.

Geen uitstapjes
We gaan in deze periode geen uitstapjes maken naar winkels, markten etc. Fantasieland biedt genoeg mogelijkheid om op het terrein te blijven.

 

Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico’s

Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor de kinderopvangsetting. 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 

Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

Tussen personeelsleden en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand te houden.

Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.

In het geval van (verdenking van) coronavirus meldt de kinderopvangorganisatie het bij de GGD-afdeling infectieziektebestrijding als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. 

Wij letten daarbij op:

 • Bij binnenkomst vragen we aan u of kinderen klachten hebben;
 • Indien ze wel klachten hebben moeten ze naar huis;
 • Bij twijfel naar huis;
 • Als een kind gedurende de dag klachten passend bij COVID-19 maar anders dan neusverkoudheidsklachten ontwikkelt, gaat het kind naar huis.


Beslisboom – hulpmiddel om te beoordelen of uw kind naar de opvang kan

Branche Kinderopvang, Branche maatschappelijke kinderopvang, Jeugdartsen Nederland en Belangenvereniging van Ouders in de kinderopvang heeft één beslisboom (0 – 12 jaar) opgesteld dat als handvat dient om te beoordelen of een kind naar de kinderopvang kan komen. Fantasieland hanteert deze beslisboom. De beslisboom delen wij tevens met u omdat wij merken dat dit een handig hulpmiddel voor u kan zijn om te gebruiken.

Beslisboom 0 – 12 jaar

De houder past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.

Algemene maatregelen voor alle leeftijden

 • Kinderen mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar de kinderopvang, behalve: 
  • als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38 graden Celsius en hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak; 
  • als zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie; 
  • als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts (38 graden en hoger) en/of benauwdheid en er is nog geen negatieve testuitslag.

Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen: Covid-19 en kinderen 

Zie voor de handreiking van het RIVM bij neusverkouden kinderen: langdurig neusverkouden en kinderen 

 • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven niet getest te worden voor corona, tenzij zij:
  • Ernstig ziek zijn;
  • Huisgenoot of contact zijn van een bewezen COVID-19-patiënt;
  • Behoren tot de risicogroepen (zie: RIVM risicogroepen)

             Zie voor het testbeleid RIVM testbeleid

 • Als iemand in het huishouden van het kind koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft blijft het kind thuis.
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen negatief getest is voor COVID-19, of als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten tot die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven.
 • Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit een herkenbaar beeld is, dan kan het kind na overleg tussen ouder en houder naar de opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Het RIVM heeft een handreiking opgesteld en de lokale GGD kan advies geven in specifieke situaties, zie RIVM langdurig neusverkouden
 • In het geval van (verdenking van) coronavirus meldt de kinderopvangorganisatie het bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. 

Zie ook: RIVM uitbraakonderzoek 

 • Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel naar de kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang), naar school en sport mogen, tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid. Ouders mogen hun kinderen echter tijdens hun eigen 10 dagen thuisquarantaine niet brengen of halen. 

Klik hier voor het actuele nieuws rondom het corona virus en de kinderopvang

Fysiek contact

 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar 
 • Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent met water en zeep gedurende ten minste 20 sec. 
 • Geen handen schudden 
 • Hoesten/niezen in de elleboog 
 • Niet aan je gezicht zitten
 •  

Vervoer
We verzoeken u het gebruik van het OV zoveel mogelijk te mijden.

Wij willen u vragen om strikt aan deze regels te houden, omdat we alleen dan open kunnen blijven. Dit voor de gezondheid, van de kinderen, de ouders, opa’s en oma’s. Maar ook zeker voor onze collega’s die ervoor zorgen dat jullie kinderen in een goede gezondheid terecht kunnen bij ons, zij hebben ook te maken met hun naaste welke ook tot de risicogroep kunnen behoren.