Klachtenregeling Kindercentrum Fantasieland

Indien u als ouder een klacht heeft kunt u natuurlijk bij ons terecht. U kunt met de vraag of opmerking de pedagogisch medewerker informeren of de directie. Fantasieland heeft een interne klachtenprocedure.

We zijn ook aangesloten bij de Geschillencommissie voor de kinderopvang.

Voor meer informatie over de Geschillencommissie klik hier
Adresgegevens Geschillencommissie
Telefoonnummer: 070 – 310 53 10

Klik hier voor onze contactinformatie.